Keresés a Bibliában

Jézus megdicsőülése (Mk 9,2-13; Lk 9,28-36)

17 1Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre.

KNB SZIT STL BD RUF KG