Keresés a Bibliában

Jézus megdicsőülése (Mt 17,1-13; Lk 9,28-36)

2Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott.

KNB SZIT STL BD RUF KG