Keresés a Bibliában

Jézus meggyógyítja a bénát (Mt 9,1-8; Lk 5,17-26)

2 1Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van.

KNB SZIT STL BD RUF KG