Keresés a Bibliában

Jézus megcsúfolása (Mt 27,27-30; Jn 19,2-5)

16A katonák bevitték őt a palotába, azaz a helytartóságra, és összehívták az egész őrséget. 17Bíborszínű köpenyt adtak rá, és tövisből font koronát tettek a fejére, 18és elkezdték köszönteni: Üdvöz légy, zsidók királya! 19Nádszállal verték a fejét, leköpdösték, és térdhajtással hódoltak előtte.

KNB SZIT STL BD RUF KG