Keresés a Bibliában

Jézus jövendölése a templomról (Mt 24,1-2; Lk 21,5-6)

13 1Amikor Jézus kiment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek! 2Jézus ezt mondta neki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.

A nagy megpróbáltatás ideje (Mt 24,3-22; Lk 21,7-24; Mt 10,17-22)

3Amikor az Olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András: 4Mondd meg nekünk, mikor történnek meg ezek, és mi lesz annak a jele, hogy mindez beteljesedik?

KNB SZIT STL BD RUF KG