Keresés a Bibliában

Kérdés Jézus hatalmáról (Mt 21,23-27; Lk 20,1-8)

27Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus a templomban volt, odamentek a főpapok, az írástudók és a vének,

KNB SZIT STL BD RUF KG