Keresés a Bibliában

Jézus prédikálni kezd (Mt 4,12-17; Lk 4,14-15)

14Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: 15Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

KNB SZIT STL BD RUF KG