Keresés a Bibliában

2Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg egy asszony szül, de honfitársainak maradéka haza fog térni Izráel fiaival együtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Azok ezt mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta:

KNB SZIT STL BD RUF KG