Keresés a Bibliában

41Jézus ezt mondta: Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,41 dénárral: Az eredetiben dénarion, latinul denarius, római ezüstpénz, értéke egy napszám