Keresés a Bibliában

43Mindnyájan elámultak az Isten nagyságán.

Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 17,22-23; Mk 9,30-32)

43Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak: 44Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat: az Emberfia emberek kezébe adatik! 45De ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy ne tudják megérteni. És féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről.

KNB SZIT STL BD RUF KG