Keresés a Bibliában

13Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett: 14Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, 15Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát és Simont, akit Zélótának neveztek, 16Júdást, Jakab fiát és Júdás Iskáriótest, aki árulóvá lett.

KNB SZIT STL BD RUF KG