Keresés a Bibliában

Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Mk 15,1-5)

23 1Ezután valamennyien elindultak, és elvitték őt Pilátushoz. 2Ott így kezdték vádolni: Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. 3Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte: Te mondod. 4Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. 5De azok még erősebben kiáltozták: Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

23,2 A zsidóság reménysége szerint az Isten által felkent király, a Messiás hoz szabadulást