Keresés a Bibliában

Jézus a főpap házában<br>Péter megtagadja Jézust (Mt 26,57-75; Mk 14,53-72; Jn 18,15-18,25-27)

54Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte.

KNB SZIT STL BD RUF KG