Keresés a Bibliában

19Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, 20és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,19 Teljességnek: Isten megjelölése, vö. 2,9