Keresés a Bibliában

Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Mk 6,32-44; Lk 9,10-17)

6 1Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára.

KNB SZIT STL BD RUF KG