Keresés a Bibliában

Péter fogadkozása (Mt 26,31-35; Mk 14,27-31; Lk 22,31-34)

36Simon Péter megkérdezte tőle: Uram, hova mégy? Jézus így felelt: Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz.

KNB SZIT STL BD RUF KG