Keresés a Bibliában

10Az ÚR pedig jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az ÚR Jóbnak mindazt, amije volt. 11Elment hozzá minden férfi- és nőrokona, és minden régi ismerőse, és együtt étkeztek vele az otthonában. Részvéttel vigasztalták azért, hogy olyan sok bajt bocsátott rá az ÚR. Adott neki mindegyik egy keszíta ezüstöt és egy aranykarikát.
12Az ÚR pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt. Lett neki tizennégyezer juha, hatezer tevéje, ezer igás ökre és ezer szamara. 13Lett még hét fia és három leánya is. 14Első leányát Jemímának, másodikat Kecíának, harmadikat Keren-Happúknak nevezte el. 15Országszerte nem voltak olyan szép nők, mint Jób leányai. Apjuk nekik is adott örökséget fiútestvéreikkel együtt.
16Ezután Jób még száznegyven évig élt, és meglátta fiait meg unokáit a negyedik nemzedékig. 17Öregen halt meg Jób, az élettel betelve.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

42,14 A nevek jelentése: Jemímá: „galambocska”, Kecíá: „fahéjvirág”, Keren-Happúk: „festékes szelence”