Keresés a Bibliában

Jób első válasza: Megalázza magát Isten előtt

40 1Majd tovább beszélt az ÚR, és ezt mondta Jóbnak: 2Mit perlekedik a Mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki!

3Jób ekkor megszólalt, és így felelt az ÚRnak: 4Bizony, könnyelmű voltam! Mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem. 5Egyszer beszéltem, de ezután nem szólok, vagy ha kétszer is, többé már nem teszem.

Isten második beszéde: Ő az emberiség ura

6De tovább beszélt a viharból Jóbhoz az ÚR, és ezt mondta: 7Övezd csak föl derekadat férfiasan! Én kérdezlek, te meg oktass engem! 8Semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess igaz? 9Van-e olyan karod, mint az Istennek? Tudsz-e olyan hangon mennydörögni, mint ő? 10Ékesítsd föl magad fenséggel és méltósággal, öltözz ékességbe és pompába! 11Öntsd ki dühös haragodat, láss meg minden gőgöst, és alázd meg! 12Láss meg minden gőgöst, és igázd le, tipord el a bűnösöket, ahol csak vannak! 13Ásd el valamennyit a föld alá, zárd el őket rejtett helyre! 14Akkor még én is magasztallak téged, mert jobbod megsegített téged.

A Behemót és a Leviatán ereje is Istentől van

15Nézd a Behemótot! Én teremtettem, akárcsak téged. Füvet eszik, mint a marha. 16Nézd, milyen erős a dereka, milyen kemények testén az izmok! 17Merev a farka, mint a cédrus, combjának inai egymásba fonódnak. 18Csontjai, mint az érccsövek, lábszárai, mint a vasrudak. 19Isten remekműve ez! Fegyverrel is ellátta Alkotója, 20mégis a hegyek adják táplálékát; mellette játszadozik a mező minden vadja. 21Lótuszbokrok alatt hever, nádas és mocsaras rejtekhelyen. 22Lótuszbokrok árnyéka borul rá, körülveszik a parti fűzfák. 23Ha árad is a folyó, nem nyugtalankodik: biztonságban van, még ha szájáig ér is a Jordán. 24Be lehet-e fogni szemtől szembe, lehet-e karikát tenni az orrába? 25Ki tudod-e fogni horoggal a Leviatánt, le tudod-e szorítani a nyelvét kötéllel? 26Tudsz-e kötelet húzni az orrába, át tudod-e fúrni kampóval az állát? 27Fog-e sokat könyörögni neked, vagy beszél-e hozzád szelíden? 28Köt-e veled egyezséget arra, hogy fogadd fel örökös szolgádnak? 29Játszadozhatsz-e vele, mint a madárral, és megkötözheted-e leánykáid kedvéért? 30Alkudozhatnak-e rajta a cimborák, osztozkodhatnak-e rajta a kereskedők? 31Teletűzdelheted-e nyársakkal a bőrét, és a fejét halászszigonyokkal? 32Nyúlj csak hozzá, majd nem gondolsz többé a harcra!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

40,15 Behemót: mitikus állat, itt a víziló költői megnevezése

40,25 Leviatán: mitikus állat, itt a krokodil költői megnevezése

Előző fejezet Következő fejezet