Keresés a Bibliában

Isten első beszéde Jóbhoz: A világmindenség Isten alkotása

38 1Ekkor megszólalt az ÚR a viharban, és ezt mondta Jóbnak: 2Ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal? 3Övezd hát föl derekadat férfiasan! Én kérdezlek, te meg oktass engem! 4Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat! 5Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy ki feszített ki fölötte mérőzsinórt? 6Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét, 7amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és ujjongtak mind az istenfiak? 8Ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, 9amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be, 10amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, 11és ezt mondtam: Eddig jöhetsz, tovább nem, itt majd megtörnek büszke hullámaid!

KNB SZIT STL BD RUF KG