Keresés a Bibliában

11Tettei szerint fizet az embernek: mindenki azt találja, amit keresett. 12Bizonyos, hogy Isten nem követ el törvénytelenséget, és a Mindenható nem ferdíti el az igazságot.

KNB SZIT STL BD RUF KG


13nálad van, URam, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Ő azonban így válaszolt nekik: Napnyugtakor azt mondjátok, hogy szép idő lesz, mert vörös az ég. 27Mert eljön az Emberfia az ő Atyjának dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. 10Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.

KNB SZIT STL BD RUF KG