Keresés a Bibliában

14De azt megvallom előtted, hogy én a szerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami meg van írva a próféták könyvében.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

24,14 a tanítás szerint: Az eredeti kifejezés: az út szerint. Vö. 9,2