Keresés a Bibliában

43Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer.

KNB SZIT STL BD RUF KG