Keresés a Bibliában

A fejedelmek ajándéka

7 1Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész fölszerelésével együtt; fölkente és fölszentelte azokat. 2Akkor odajárultak Izráel fejedelmei, a nagycsaládok fejei – ők voltak a törzsek fejedelmei, akik a számba vettek élén álltak –, 3és odavitték áldozatukat az ÚR elé: hat födeles szekeret és tizenkét marhát, két fejedelem egy szekeret, és mindegyik egy marhát. Odavezették azokat a hajlék elé. 4Akkor ezt mondta Mózesnek az ÚR: 5Vedd át tőlük ezeket a kijelentés sátrának szolgálatára; add oda a lévitáknak, mindegyiknek a maga szolgálatához mérten! 6Átvette tehát Mózes a szekereket és a marhákat, és odaadta a lévitáknak. 7Két szekeret és négy marhát adott Gérsón fiainak, szolgálatukhoz mérten. 8Négy szekeret és nyolc marhát pedig Merárí fiainak adott, szolgálatukhoz mérten, amelyet Ítámárnak, Áron főpap fiának a parancsa szerint végeztek. 9De Kehát fiainak semmit sem adott, mert az ő tennivalójuk az volt, hogy a szent dolgokat a vállukon vigyék.
10Azután odavitték a fejedelmek az oltár fölszentelésére szánt ajándékot azon a napon, amelyen fölkenték azt. A fejedelmek odavitték áldozati ajándékukat az oltár elé. 11Akkor ezt mondta Mózesnek az ÚR: Minden nap egy-egy fejedelem vigye oda az oltár fölszentelésére szánt áldozati ajándékát.
12Az első napon Nahsón, Ammínádáb fia, Júda törzséből mutatta be áldozati ajándékát. 13Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 14továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 15egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 16egy kecskebak vétekáldozatul, 17békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Nahsónnak, Ammínádáb fiának az áldozati ajándéka.
18A második napon Netanél, Cúár fia, Issakár fejedelme áldozott. 19Bemutatta áldozati ajándékát: egy százharminc sekel súlyú ezüsttálat meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedényt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 20továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyőt, tele füstölőszerekkel, 21egy bikaborjút, egy kost, egy egyéves bárányt égőáldozatul, 22egy kecskebakot vétekáldozatul, 23békeáldozatul pedig két marhát, öt kost, öt bakot és öt egyéves bárányt. Ez Netanélnak, Cúár fiának az áldozati ajándéka.
24A harmadik napon Zebulon fiainak a fejedelme, Elíáb, Hélón fia következett. 25Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 26továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 27egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 28egy kecskebak vétekáldozatul, 29békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Elíábnak, Hélón fiának az áldozati ajándéka.
30A negyedik napon Rúben fiainak a fejedelme, Elícúr, Sedéúr fia következett. 31Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 32továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 33egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 34egy kecskebak vétekáldozatul, 35békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Elícúrnak, Sedéúr fiának az áldozati ajándéka.
36Az ötödik napon Simeon fiainak a fejedelme, Selumíél, Cúrísaddaj fia következett. 37Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 38továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő tele füstölőszerekkel, 39egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 40egy kecskebak vétekáldozatul, 41békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Selumíélnak, Cúrísaddaj fiának az áldozati ajándéka.
42A hatodik napon Gád fiainak a fejedelme, Eljászáf, Deúél fia következett. 43Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 44továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 45egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 46egy kecskebak vétekáldozatul, 47békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Eljászáfnak, Deúél fiának az áldozati ajándéka.
48A hetedik napon Efraim fiainak a fejedelme, Elísámá, Ammíhúd fia következett. 49Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 50továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 51egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 52egy kecskebak vétekáldozatul, 53békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Elísámának, Ammíhúd fiának az áldozati ajándéka.
54A nyolcadik napon Manassé fiainak a fejedelme, Gamlíél, Pedácúr fia következett. 55Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 56továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 57egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 58egy kecskebak vétekáldozatul, 59békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Gamlíélnak, Pedácúr fiának az áldozati ajándéka.
60A kilencedik napon Benjámin fiainak a fejedelme, Abídán, Gidóní fia következett. 61Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 62továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 63egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 64egy kecskebak vétekáldozatul, 65békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Abídánnak, Gidóní fiának az áldozati ajándéka.
66A tizedik napon Dán fiainak a fejedelme, Ahíezer, Ammísaddaj fia következett. 67Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 68továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 69egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 70egy kecskebak vétekáldozatul, 71békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Ahíezernek, Ammísaddaj fiának az áldozati ajándéka.
72A tizenegyedik napon Ásér fiainak a fejedelme, Pagíél, Okrán fia következett. 73Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 74továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 75egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 76egy kecskebak vétekáldozatul, 77békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Pagíélnak, Okrán fiának az áldozati ajándéka.
78A tizenkettedik napon Naftáli fiainak a fejedelme, Ahíra, Énán fia következett. 79Áldozati ajándéka egy százharminc sekel súlyú ezüsttál meg egy hetven sekel súlyú ezüst hintőedény volt, a szent sekel szerint – mindkettő tele volt olajjal gyúrt finomliszttel, ételáldozatul –, 80továbbá egy tíz sekel súlyú aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel, 81egy bikaborjú, egy kos és egy egyéves bárány égőáldozatul, 82egy kecskebak vétekáldozatul, 83békeáldozatul pedig két marha, öt kos, öt bak és öt egyéves bárány. Ez Ahírának, Énán fiának az áldozati ajándéka.
84Ez volt Izráel fejedelmeinek az oltár fölszentelésére szánt ajándéka azon a napon, amelyen fölkenték azt: tizenkét ezüsttál, tizenkét ezüst hintőedény és tizenkét aranyserpenyő. 85Százharminc sekel súlyú volt egy-egy ezüsttál, hetven sekel súlyú egy-egy ezüst hintőedény. Az ezüstedények súlya összesen kétezer-négyszáz sekel volt, a szent sekel szerint. 86Továbbá tizenkét aranyserpenyő, tele füstölőszerekkel. Tíz sekel súlyú volt egy-egy serpenyő, a szent sekel szerint. Az aranyserpenyők súlya összesen százhúsz sekel volt. 87Égőáldozatra szánt marha volt összesen tizenkét bika, azután tizenkét kos és tizenkét egyéves bárány, a hozzájuk tartozó ételáldozatokkal együtt meg tizenkét kecskebak vétekáldozatul. 88Békeáldozatra szánt marha volt összesen huszonnégy bika, azután hatvan kos, hatvan bak és hatvan egyéves bárány. Ez volt az oltár fölszentelésére szánt ajándék, miután fölkenték azt.
89Amikor bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen az ÚRral, hallotta a hangot, amely a bizonyság ládáján levő födélről beszélt hozzá, a két kerúb közül. Onnan beszélt hozzá.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet