Keresés a Bibliában

Mirjám poklossága

12 1Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt az etióp asszony miatt, akit elvett. Mert Mózes egy etióp asszonyt vett feleségül. 5Akkor az ÚR leszállt felhőoszlopban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Mirjámot, ők ketten pedig odamentek. 9Ekkor így beszélt Mózeshez az ÚR: 6Állandó égőáldozat ez, amilyet a Sínai-hegyen mutattatok be az ÚRnak szóló kedves illatú tűzáldozatul.

KNB SZIT STL BD RUF KG