Keresés a Bibliában

Az áldozati ételek szentek

22 1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Mondd meg Áronnak és fiainak, hogy vigyázva bánjanak Izráel fiainak szent adományaival. Meg ne gyalázzák szent nevemet azokkal, amiket ők nekem szentelnek. Én vagyok az ÚR! 3Mondd nekik: Ha bárki a ti utódaitok közül, bármely nemzedéketekből akkor közelít a szent adományokhoz, amelyeket Izráel fiai az ÚRnak szentelnek, amikor éppen tisztátalan, azt az embert ki kell irtani előlem. Én vagyok az ÚR! 4Ha valaki Áron utódai közül poklos vagy folyásos, nem ehet a szent adományokból, amíg meg nem tisztul. Ha pedig valaki hozzáér egy halott által tisztátalanná lett dologhoz, vagy ha valakinek magömlése volt, 5vagy megérint valamilyen kisebb állatot, és tisztátalanná lesz, vagy bármilyen tisztátalanságban levő embert, és úgy lesz tisztátalanná, 6az az ember, aki effélét érint, tisztátalan lesz estig: nem ehet hát a szent adományokból. Mosakodjék meg előbb vízben, 7és naplemente után tiszta lesz, azután ehet a szent adományokból, mert az ő eledele az. 8Döglött vagy széttépett állatot nem ehet, mert tisztátalan lesz általa. Én vagyok az ÚR! 9Így tartsák meg, amit elrendeltem, hogy vétekkel ne terheljék magukat, és meg ne haljanak amiatt, hogy meggyalázzák azokat. Én, az ÚR vagyok a megszentelőjük!
10Egy idegen ember sem ehet szent ételt, a papnál levő betelepült vagy napszámos sem ehet szent ételt. 11De ha a pap pénzen vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből. 12Ha a pap leánya idegen férfi felesége lesz, nem ehet a szent áldozati felajánlásokból. 13De ha a pap leánya özvegyen maradt, vagy elbocsátották, gyermeke pedig nincs, és visszatér apja házába, akkor éppúgy ehet az apja eledeléből, mint leány korában. De egyetlen idegen sem ehet belőle.
14Ha valaki nem szándékosan eszik szent ételt, az adja meg a papnak a szent ételt, de tegye még hozzá az egyötödét. 15Ne gyalázzák meg Izráel fiainak szent adományait, amelyeket felajánlanak az ÚRnak, 16és ne terheljék meg súlyos bűnnel őket azáltal, hogy esznek szent adományaikból. Mert én, az ÚR vagyok a megszentelőjük.

Az áldozati állatok hibátlanok legyenek

17Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 18Szólj Áronhoz és fiaihoz meg Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha valaki Izráel házából és az Izráelben élő jövevények közül áldozatot akar bemutatni, és akár fogadalmi, akár önkéntes áldozatként valamiből égőáldozatot mutat be az ÚRnak, 19hibátlan hím marhát, juhot vagy kecskét vigyetek, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. 20Ne mutassatok be olyat, aminek fogyatékossága van, mert akkor nem fogadja kedvesen tőletek. 21Ha valaki marhát, juhot vagy kecskét akar bemutatni békeáldozatul az ÚRnak, akár fogadalma teljesítéseként, akár önkéntes áldozatként, hibátlan legyen az, semmiféle fogyatékossága se legyen, mert akkor fogadja kedvesen. 22Ne mutassatok be az ÚRnak vakot, törött csontút, sérültet, szemölcsöset, viszketegest vagy sömöröset. Ne adjatok ilyenekből tűzáldozatot az ÚR oltárára! 23Torz és csenevész marhát vagy juhot önkéntes áldozatul be lehet mutatni, de fogadalmi áldozatként Isten nem fogadja azt kedvesen. 24Összenyomott, zúzott, megszakadt vagy kimetszett heréjűt ne mutassatok be az ÚRnak. Ne tegyétek ezt országotokban. 25Ha idegen ember kezéből való bármi efféle, akkor sem mutathatjátok be mint Istenetek eledelét. Mivel csonkák és fogyatékosak, nem szereznek kegyelmet nektek.
26Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 27A borjú, a bárány és a kecskegida maradjon az ellés után az anyja mellett hét napig. A nyolcadik naptól fogva szereznek kegyelmet, ha feláldozzák tűzáldozatul az ÚRnak. 28Marhát vagy juhot fiastul ne vágjatok le ugyanazon a napon. 29Ha hálaáldozatot mutattok be az ÚRnak, úgy áldozzátok, hogy kedvesen fogadja tőletek. 30Még aznap egyétek meg, ne hagyjatok belőle reggelre. Én vagyok az ÚR!
31Tartsátok meg parancsolataimat, és teljesítsétek azokat. Én vagyok az ÚR! 32Ne gyalázzátok meg szent nevemet, hogy megszentelt legyek Izráel fiai között. Én, az ÚR vagyok a megszentelőtök, 33aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy a ti Istenetek legyek. Én vagyok az ÚR!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet