Keresés a Bibliában

Utasítások a szent hajlék készítésére

25 1Ekkor az ÚR így szólt Mózeshez:
2Mondd meg Izráel fiainak, hogy gyűjtsenek részemre adományokat mindenkitől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt adományokat! 3Ilyen adományokat gyűjtsetek be tőlük: aranyat, ezüstöt és rezet, 4kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt, 5vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akáciafát, 6lámpaolajat, balzsamot a fölkenéshez való olajhoz és a jó illatú illatáldozathoz, 7ónixköveket és berakásra való drágaköveket az éfódhoz és hósenhez. 8Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam! 9Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját!

A szövetség ládája

10Készítsenek egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát akáciafából! 11Vond be színarannyal, kívül-belül vond be, és készíts rá körös-körül aranyszegélyt! 12Önts négy aranykarikát, és erősítsd azokat a négy alsó sarkára: két karikát az egyik oldalára, két karikát a másik oldalára. 13Készíts rudakat is akáciafából, és azokat is vond be arannyal! 14Dugd a rudakat a láda oldalain levő karikákba, hogy azoknál fogva hordozni lehessen a ládát. 15Legyenek a rudak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból! 16Tedd a ládába a Bizonyságot, amelyet neked adok!
17Készíts egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles födelet is színaranyból! 18Készíts két kerúbot, szintén aranyból! Ötvösmunkával készítsd azokat a fedél két végére. 19Az egyik kerúbot az egyik végére készítsd, a másik kerúbot a másik végére, a fedél két végére készítsétek a kerúbokat! 20Legyen a kerúbok szárnya kiterjesztve fölötte úgy, hogy takarják be szárnyukkal a fedelet! Egymás felé forduljanak, de a kerúbok arca a fedél felé nézzen! 21A födelet tedd rá a láda tetejére, a ládába pedig tedd bele a Bizonyságot, amelyet neked adok. 22Ott jelenek meg neked, és a födélről beszélek veled, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak: innen beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak.

A szent kenyerek asztala

23Azután készíts egy két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt akáciafából! 24Vond be színarannyal, és készíts rá körös-körül aranyszegélyt! 25Készíts rá körös-körül egytenyérnyi keretet, a keretére pedig készíts körös-körül aranyszegélyt! 26Készíts hozzá négy aranykarikát, és erősítsd a karikákat a négy láb négy felső végére. 27A rúdtartó karikák a keretnél legyenek, hogy hordozható legyen az asztal. 28A rudakat akáciafából készítsd, és vond be arannyal: azokon hordozzák az asztalt! 29Készíts hozzá tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyheket, amelyekkel majd az italáldozatot bemutatják! Színaranyból készíttesd azokat! 30Tégy elém az asztalra mindenkor szent kenyeret!

A lámpatartó

31Azután készíts lámpatartót színaranyból! Ötvösmunkával készüljön a lámpatartó: szára, ágai, kelyhei, gombjai és virágai egy darabból legyenek. 32Hat ága nyúljon ki a két oldalából: három ág a lámpatartó egyik oldalából, három ág pedig a lámpatartó másik oldalából. 33Három mandulavirág alakú kehely gömbbel és virággal az egyik ágon, három mandulavirág alakú kehely gömbbel és virággal a másik ágon: így legyen mind a hat ágon, amelyek kinyúlnak a lámpatartóból. 34A lámpatartó középső szárán négy mandulavirág alakú kehely legyen gömbbel és virággal. 35Legyen gömb a belőle kinyúló első két ág alatt, legyen gömb a belőle kinyúló második két ág alatt, és legyen gömb a belőle kinyúló harmadik két ág alatt, és így tovább a lámpatartóból kinyúló mind a hat ágnál. 36Gömbjeik és ágaik a szárral együtt egy darabból legyenek: egy darab színarany ötvösmunka legyen az egész. 37Készíts hozzá hét mécsest, és úgy rakd fel a mécseseket, hogy bevilágítsák az előttük levő teret. 38Koppantói és hamutartói is színaranyból legyenek. 39Egy talentum színaranyból készüljön ez egész fölszerelésével együtt. 40Ügyelj, hogy arra a mintára készítsd, amelyet a hegyen láttál!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet