Keresés a Bibliában

Elizeus csodája az olajjal

4 1Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: Férjem, a te szolgád meghalt; és te is tudod, hogy a te szolgád félte az Urat. Most eljött a hitelező, hogy elvigye magával a két gyermekemet rabszolgának.

KNB SZIT STL BD RUF KG