Keresés a Bibliában

Sét utódai Nóéig

5 1Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. 2Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján.
3Ádám százharminc éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. 4Sét születése után Ádám nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 5Ádám teljes életkora tehát kilencszázharminc év volt, amikor meghalt. 6Sét százöt éves volt, amikor Enóst nemzette. 7Enós születése után Sét nyolcszázhét évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 8Sét teljes életkora tehát kilencszáztizenkét év volt, amikor meghalt. 9Enós kilencvenéves volt, amikor Kénánt nemzette. 10Kénán születése után Enós nyolcszáztizenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 11Enós teljes életkora tehát kilencszázöt év volt, amikor meghalt. 12Kénán hetvenéves volt, amikor Mahalalélt nemzette. 13Mahalalél születése után Kénán nyolcszáznegyven évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 14Kénán teljes életkora tehát kilencszáztíz év volt, amikor meghalt. 15Mahalalél hatvanöt éves volt, amikor Jeredet nemzette. 16Jered születése után Mahalalél nyolcszázharminc évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 17Mahalalél teljes életkora tehát nyolcszázkilencvenöt év volt, amikor meghalt. 18Jered százhatvankét éves volt, amikor Énókot nemzette. 19Énók születése után Jered nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 20Jered teljes életkora tehát kilencszázhatvankét év volt, amikor meghalt. 21Énók hatvanöt éves volt, amikor Metúselahot nemzette. 22Énók az Istennel járt, Metúselah születése után háromszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 23Énók teljes életkora tehát háromszázhatvanöt év volt. 24Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt. 25Metúselah száznyolcvanhét éves volt, amikor Lámeket nemzette. 26Lámek születése után Metúselah hétszáznyolcvankét évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 27Metúselah teljes életkora tehát kilencszázhatvankilenc év volt, amikor meghalt.
28Lámek száznyolcvankét éves volt, amikor fiút nemzett. 29Nóénak nevezte el, és ezt mondta: Ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az ÚR. 30Nóé születése után Lámek ötszázkilencvenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat; 31Lámek teljes életkora tehát hétszázhetvenhét év volt, amikor meghalt. 32Nóé ötszáz éves volt, amikor fiakat nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,29 A Nóé név héberül emlékeztet a „megvigasztalni” igére

Előző fejezet Következő fejezet