Keresés a Bibliában

10De az ÚR így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiált a földből! 11Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál!

KNB SZIT STL BD RUF KG


18Föld, ne fedd be véremet, ne némuljon el segélykiáltásom!

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Mert ott van benne a vér, melyet a csupasz kőre ontott, nem a földre öntötte, hogy a por betakarhatná, 8így keltett haragot, így indított bosszúra. Én is kiontom a vérét a csupasz kőre, hogy ne lehessen betakarni!

KNB SZIT STL BD RUF KG