Keresés a Bibliában

Az Úr Izsákot ígéri Ábrahámnak

15Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve! 16Mert megáldom őt, sőt fiút adok neked általa; megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. 17Ábrahám ekkor arcra borult, de nevetett, ezt gondolta ugyanis magában: Százesztendős embernek lehet-e gyermeke? Vagy Sára kilencvenéves létére szülhet-e? 18És ezt mondta Ábrahám az Istennek: Bárcsak Izmael életét oltalmaznád!
19De Isten ezt mondta: Nem! Sára, a feleséged szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni. Szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is. 20Izmael dolgában is meghallgatlak: megáldom őt, és nagyon-nagyon megszaporítom és megsokasítom utódait. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem. 21De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy esztendő múlva szül neked. 22Miután Isten mindezeket elmondta, eltávozott Ábrahámtól.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

17,15 Száraj és Sára jelentése egyaránt: „fejedelemnő”