Keresés a Bibliában

23Énekelj az ÚRnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap! 24Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! 25Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden istennél. 26Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója. 27Fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm van lakóhelyén. 28Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát! 29Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek színe elé! Boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben! 30Reszkess tőle, te egész föld! Szilárdan áll a világ, nem inog. 31Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! 32Zúgjon a tenger a benne levőkkel, vigadjon a mező és minden, ami rajta van! 33Ujjongnak majd az erdő fái az ÚR előtt, amikor eljön, hogy ítélkezzék a földön.

KNB SZIT STL BD RUF KG