Keresés a Bibliában

12Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek: Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Keresztelő János tanítványai Efezusban

19 1Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, Efezusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált,

KNB SZIT STL BD RUF KG