Keresés a Bibliában

3Ezért görcsös fájdalom fogja el derekamat, olyan kínok gyötörnek, mint a vajúdó nő kínjai; megzavarodom attól, amit hallok, megrémülök attól, amit látok.

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Reszketés fogta el őket, fájdalom, mint a vajúdó asszonyt,

KNB SZIT STL BD RUF KG


24Elhagyta az ereje Damaszkuszt, menekülni készül, rémület fogta el, szorongás és fájdalom jött rá, mint a szülő nőre. 43Ha meghallja hírüket Babilónia királya, kezei elernyednek, szorongás vesz erőt rajta, úgy vonaglik majd, mint aki vajúdik.

KNB SZIT STL BD RUF KG