Keresés a Bibliában

29Ezután mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek Simon és András házába Jakabbal és Jánossal együtt. 30Simon anyósa lázasan feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak miatta. 31Odament hozzá, és felsegítette a kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált nekik.
32Amikor beesteledett és a nap lement, odavitték hozzá az összes beteget és a megszállottakat: 33az egész város odagyűlt az ajtóhoz. 34Meggyógyított sok, különféle bajokban sínylődő beteget, és sok ördögöt űzött ki, de nem hagyta őket szóhoz jutni, mert azok ismerték őt.
35Másnap korán hajnalban fölkelt, kiment, és elment egy elhagyatott helyre, hogy ott imádkozzék. 36Simon, és akik vele voltak, utána mentek. 37Amikor megtalálták, azt mondták neki: »Mindenki téged keres.« 38Azt felelte: »Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem.« 39És bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és ördögöket űzött.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,35 Jézus nem csak tevékenykedett és prédikált: életét átszőtte az állandó és buzgó imádság. Ezen keresztül szüntelen kapcsolatban állt az Atyával, s innen merítette a kapott küldetéshez szükséges kegyelmeket.