Keresés a Bibliában

10Bement tehát Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy tettek, ahogy az Úr megparancsolta. Áron odadobta a botot a fáraó és szolgái elé, és az kígyóvá változott.
11Előhívatta azonban a fáraó is a bölcseket és a varázslókat, és azok az egyiptomi bűbájosság és egyéb titkos mesterség által hasonlóképpen tettek. 12Mindegyikük odadobta a botját, és az kígyóvá változott; ám Áron botja elnyelte a botjukat.

KNB SZIT STL BD RUF KG