Keresés a Bibliában

10Hirdessétek a nemzetek közt: »Király az Úr!«
Megerősítette a föld kerekségét, hogy ne ingadozzék,
s igazságosan ítéli a népeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

96,10 A fogság utáni négy himnusz feltételezi Második és Harmadik Izajás (Iz 40-66) igehirdetését. Izrael dicsőíti Istenét, mint királyt minden teremtmény fölött.