Keresés a Bibliában

88 1Kóré fiainak éneke. Zsoltár. A karvezetőnek.
A »Mahálát« szerint. Éneklésre.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

88,1 Etán: vö. 1 Krón 2,6. – Ezrahita: vö. 1 Kir 5,11.

88,1 Királyzsoltár a fogság előtti időkből, kapcsolatos a Sion-ünneppel (vö. 132,1-18). A benne egybefűzött különböző hagyományok Isten felülmúlhatatlan nagyságát és hűségét dicsőítik. Ezt Izrael népe a kiválasztottságban és a Dávid házának tett ígéretben éli meg és hiszi. A második részben (39-52) a közösség a király sorsát panaszolja el (Jozija ?): ezt csak úgy tudja értelmezni, mintha Isten felbontotta volna a szövetséget. A panasz történelmi hátterét nem lehet egyértelműen meghatározni.