Keresés a Bibliában

87

1Kóré fiainak zsoltára. Ének.
Szent hegyeken vetette meg alapjait,

2jobban szereti Sion kapuit az Úr,
mint Jákob többi hajlékát.

3Dicsőséges dolgokat mond rólad, Isten városa!

4Ráhábot és Babilont azok között említem,
akik ismernek engem;
Íme Filisztea, Tírusz és Etiópia népe:
mind ott született.

5Sionról mondják majd:
»Ez is, az is ott született,
és maga a Fölséges erősíti meg.«

6Bejegyzi majd az Úr, a népek könyvébe:
»Ezek itt születtek.«

7Körtáncban fogják majd énekelni:
»Minden forrásom tebenned fakad.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

87,1 Fogság utáni zarándok ének, amelyben a közösség a Siont magasztalja (vö. 76,2-4).

87,1 Isten kedveli Siont, jobban mint bármi más szentélyt (»jobban, mint Jákob többi hajlékát«: utalás a szamaritánusokkal való vitára).

87,4 Prófétai szó hirdeti majd Sion szerepét a népek végidei békéjében (vö. Iz 19,24-25). Mindnyájan meg fogják ismerni Izrael Istenét.

87,6 A próféta látja: Isten összeírja a népeket, Sionhoz rendeli őket, így ad nekik polgárjogot népe körében.

Következő zsoltár