Keresés a Bibliában

13mert nagy a te irgalmad irántam,
kiragadtad lelkemet az alvilág mélyéből.

6A holtak között van fekhelyem,
mint a halálra sebzettek, akik a sírban alszanak,
akikről nem emlékezel meg többé,
és akiket kitéptek kezedből.

7Letettél engem a verem mélyére,
a sötétségbe s a halál árnyékába.

8Megmentett engem a haláltól,
szememet a könnyhullatástól,
lábamat az elbukástól.

9Az Úr kedvében járok
az élők földjén.

KNB SZIT STL BD RUF KG


31a jövőbe látva Krisztus feltámadásáról beszélt: hogy sem az alvilágban nem marad, sem a teste nem lát rothadást.

KNB SZIT STL BD RUF KG


10De az Úrnak úgy tetszett,
hogy összetörje betegséggel.
Ha odaadja engesztelő áldozatul életét,
meglátja majd utódait, hosszúra nyújtja napjait;
és az Úr tetszése az ő keze által teljesül.

11Lelkének gyötrelme után
meglátja a világosságot, megelégedett lesz.
Tudásával szolgám igazzá tesz sokakat,
és bűneiket ő hordozza.

12Ezért osztályrészül adok neki sokakat,
és hatalmasokkal osztozik a zsákmányon,
amiért halálra adta életét,
és a bűnösök közé számították;
pedig ő sokak vétkét viselte,
és a bűnösökért közbenjár.

KNB SZIT STL BD RUF KG