Keresés a Bibliában

5Szememet ébren tartod,
nyugtalan vagyok, beszélni sem tudok.

6A hajdani időkre gondolok,
a régmúlt esztendők járnak eszemben.

7Szívem elmélkedik éjszaka,
gondolkodom és töpreng a lelkem.

8Vajon örökre elvet Isten,
s nem kegyelmez többé?

9Végleg elfogyott irgalma,
elmarad nemzedékről nemzedékre szálló ígérete?

10Elfelejtette Isten a könyörületességet,
vagy haragjában visszatartja irgalmát?

11Így szóltam: »Az az én bajom,
hogy megváltozott a Fölségesnek jobbja.«

12Megemlékezem az Úr cselekedeteiről,
megemlékezem csodáidról amelyeket kezdettől műveltél,

13Elmélkedem minden műveden,
és végzéseiddel foglalkozom.

14Isten, szentséges a te utad;
Ki olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk?

15Te vagy az Isten! Te csodákat művelsz,
megmutattad a népeknek hatalmadat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

77,9 Az északi királyságot (Kr. e. 722-ben az asszírok elfoglalták), Izraelt szólítja meg.

77,12 Izrael története Isten csodáival kezdődik, nem azzal, amit a nép saját maga ért el.

77,13 Isten átvezette őket a tengeren: vö. Kiv 13,17-14,31.

77,15 Kősziklát nyitott meg: vö. Kiv 17,1-7.