Keresés a Bibliában

5Szememet ébren tartod,
nyugtalan vagyok, beszélni sem tudok.

6A hajdani időkre gondolok,
a régmúlt esztendők járnak eszemben.

7Szívem elmélkedik éjszaka,
gondolkodom és töpreng a lelkem.

8Vajon örökre elvet Isten,
s nem kegyelmez többé?

9Végleg elfogyott irgalma,
elmarad nemzedékről nemzedékre szálló ígérete?

10Elfelejtette Isten akönyörületességet,
vagy haragjában visszatartja irgalmát?

11Így szóltam: »Az az én bajom,
hogy megváltozott a Fölségesnekjobbja.«

12Megemlékezem az Úrcselekedeteiről,
megemlékezem csodáidról amelyeket kezdettől műveltél,

13Elmélkedem minden műveden,
és végzéseiddel foglalkozom.

14Isten, szentséges a te utad;
Ki olyan nagy Isten, mint a miIstenünk?

15Te vagy az Isten! Te csodákatművelsz,
megmutattad a népeknek hatalmadat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

77,14 A panasz itt himnuszba megy át. Hirdeti, hogy Isten hogyan szabadította meg népét Egyiptomból. Izrael ennek a szabadításnak köszönheti nemzeti létét.