Keresés a Bibliában

6Ellened vétkeztem, egyedül ellened,
s azt cselekedtem, ami előtted gonosz,
hogy igaznak bizonyulj beszédedben,
és igazságosnak a te ítéletedben.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

51,6 Vö. Róm 3,4


5De mit mondjunk arra, ha a mi igaztalanságunk teszi nyilvánvalóvá Istenigazságát? Nem igazságtalan-e Isten, amikor haragjával sújt? – Emberi módon szólok.
6Semmiképpen sem. Különben hogyan ítélné meg Isten ezt a világot?

KNB SZIT STL BD RUF KG