Keresés a Bibliában

19Ne örüljenek rajtam hamis ellenségeim,
akik ok nélkül gyűlölnek és hunyorgatnak szemükkel.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

35,19 Vö. Jn 15,25