Keresés a Bibliában

10

1Miért maradsz, Uram, oly távol tőlem?
Miért rejtőzködsz a szükség és szorongatás idején?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

10,1 Nagyon kétségbeejtő helyzetben megfogalmazott könyörgés. A zsoltáros saját népén belül fedezi fel ellenségeit, a gonosztevőket, (a Zsolt 9-ben külső ellenségről beszélt). A gonoszok tettei: elnyomás és gyalázat, rablás és megvetés, hitetlenség és elbizakodottság, erőszak és halál, fondorlatosság és álnokság. Lehetséges, hogy Isten nem nyújtja ki ellenük büntető kezét?