Keresés a Bibliában

1

1Boldog az az ember,
aki nem követi a gonoszok tanácsát,
nem áll a vétkesek útján,
és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében,

5Bár haragudtok, ne vétkezzetek,
rejtsétek azt szívetekbe
nyugvóhelyeiteken, és békéljetek meg.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,1 Az első zsoltár sajátos alkotás, egyfajta bevezetés és összefoglalás ahhoz, amit a zsoltáros egészében elgondolt. A fogság utáni időkben meg akarja erősíteni Isten népét, és a lelkére akarja kötni, hogy a boldogságot, a boldogulást kereső ember számára csak két út létezik (vö. Mt 22,16; Zsid 10,20): az igazaké vagy a bűnösöké.