Keresés a Bibliában

Bizalom Isten hatalmában és hűségében

62 1A karvezetőnek. Iditun szerint. Dávid zsoltára.
2Csak Istenben nyugszik meg a lelkem,
mert tőle jön segítségem.
3Mert ő az én Istenem és szabadítóm,
oltalmazóm, hogy nagyon ne ingadozzam.

4Meddig támadtok mindnyájan egy emberre
és sújtjátok le, mint megrogyott falat, megdőlt kerítést?
5Csakugyan úgy akarják ledönteni méltóságából;
a hazugságban gyönyörködnek,
szájukkal áldást mondanak, de szívükben átkoznak.

6Csak Istenben nyugszik meg a lelkem,
mert tőle jön reménységem.
7Mert ő az én Istenem és szabadítóm,
oltalmazóm, hogy meg ne tántorodjam.

8Szabadulásom és dicsőségem Istenben van;
erősségem Istene ő; Istenben van menedékem.
9Bízzatok benne, népek minden gyülekezete,
öntsétek ki előtte szíveteket;
Isten a mi menedékünk.
10Ádám fiai csupa hiábavalóság,
az emberek fiai csupa hazugság;
Ha mérlegre kerülnek,
a füstnél is könnyebbek, ahányan csak vannak.

11Ne bízzatok az igazságtalanságban,
ne kívánjátok meg a rablott kincseket.
Ha a gazdagságban bővelkedtek,
ne kössétek hozzá szíveteket.
12Egyszer szólt Isten, ezt a két dolgot hallottam:
Istené a hatalom,
13s tiéd, Uram, az irgalom;
és te megfizetsz kinek-kinek cselekedetei szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF