Keresés a Bibliában

2Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Távol van szabadulásomtól
hangos jajveszékelésem.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

22,2 Vö. Mt 27,46; Mk 15,34. A hívő a legteljesebb kétségbeesésben is tud »én Istenem«-et kiáltani, és mindvégig megőrzi a bizalmát, még akkor is, ha közben ott van benne a »miért« nagy kérdőjele. A kiáltás kifejezi a hit állhatatosságát a végső szorongattatásban is.