Keresés a Bibliában

22A kő, amelyet az építők elvetettek,
szegletkővé lett.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

118,22 Leírás a kívülállók szemszögéből, akik csodálkoznak azon, hogy Isten egy embert, aki jelentéktelennek látszott, sarokkővé (vagy a boltív zárókövévé) tett. Valaki, akit elvetettek, hordozza a többieket, valaki, aki a halálba hanyatlott, él (vö. Mt 21,42; Csel 4,11). Mások a történtekben Isten működését ismerik fel.