Keresés a Bibliában

6És ahogy más helyen is mondja:
»Te pap vagy mindörökké
Melkizedek rendje szerint«
.

(Zsolt 110,4) 7Ő, testi mivoltának napjaiban imáit és könyörgéseit nagy kiáltással és könnyhullatással bemutatta annak, aki megszabadíthatta őt a haláltól; és meghallgatást is nyert hódolatáért. 8Bár Isten Fia volt, engedelmességet tanult abból, amit elszenvedett; 9és amikor eljutott a tökéletességhez, örök üdvösség szerzője lett mindazoknak, akik engedelmeskednek neki, (Iz 45, 17G) 10mivel Isten főpapnak nevezte őt Melkizedek rendje szerint.
(Zsolt 110,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,10 Melkizedek papsága megelőzte Áronét és nagyobb volt annál, mert Jézus Krisztusban örökre fennmaradt; Áron papsága viszont csak időleges volt: Krisztusig tartott.