Keresés a Bibliában

10 1Mivel tehát a törvényben a jövendő javaknak csak az árnyéka van meg, nem a dolgok valóságos formája, ugyanazokkal az áldozatokkal, melyeket évről-évre szünet nélkül bemutatnak, sohasem teheti tökéletesekké azokat, akik bemutatják. 2Nemde felhagytak volna az áldozatok bemutatásával, ha az imádók egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem volna többé bűntudatuk? 3De éppen ezek az áldozatok emlékeztetik őket minden évben bűneikre. 4Lehetetlen ugyanis, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el.

5Ezért mondta, amikor a világba jött:
»Áldozatot és ajándékot nem akartál,
de testet alkottál nekem;

6

7a könyvtekercsben meg van írva rólam –
hogy megtegyem, Isten, a te akaratodat!«

8Először azt mondja: az »áldozatokat és ajándékokat, az égő- és engesztelő áldozatokat nem akartad, nem tetszenek neked«, amelyeket a törvény szerint mutatnak be. 9. Megszünteti az elsőt, hogy a helyébe a következőt állítsa. 10Ezzel az akarattal nyertük el a megszentelést Krisztus Jézus testének egyszer történt feláldozása által.
11Minden pap naponta szolgálatban áll, és gyakran mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem törölhetik el a bűnöket; 12ő pedig egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökké Isten jobbján ül, 13. 14Mert egy áldozattal mindörökre tökéletesekké tette a megszentelteket. 15Tanúságot tesz nekünk erről a Szentlélek is, mert miután így szólt: 16, 17 18Ahol pedig ezek bocsánatot nyertek, nincs többé bűnért való áldozat.
19Mivel tehát bízunk abban, testvérek, hogy Jézus vére által bemegyünk a szentélybe: 20ő új és élő utat nyitott meg számunkra a függönyön, azaz a saját testén keresztül. 21Miután van főpapunk Isten háza fölött, 22járuljunk oda igaz szívvel a hit teljességében, hintsük meg és tisztítsuk meg szívünket a rossz lelkiismerettől, és mossuk le testünket tiszta vízzel. 23Tartsunk ki rendületlenül reménységünk megvallása mellett – mert hűséges az, aki az ígéreteket tette –, 24és figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzduljunk, 25ne hagyjuk el összejövetelünket, mint némelyek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annál inkább, minél inkább látjátok a napot közeledni.
26Mert ha szántszándékkal vétkezünk, miután az igazság ismeretét elnyertük, nincs már többé áldozat a bűnökért, 27csak a rettenetes ítélet várása és a tűz heve, amely megemészti az ellenszegülőket 28. 29, s a kegyelem Lelkét kigúnyolja? 30. 31Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni!
32Emlékezzetek vissza a hajdani napokra, amikor, miután megvilágosodtatok, a szenvedések kemény küzdelmét álltátok ki, 33s részint gyalázásokban és szorongatásokban látványul szolgáltatok, részint pedig azoknak, akikkel így bántak, társai lettetek. 34Mert részetek volt a foglyok szenvedésében, és javaitok elrablását is örömmel viseltétek, tudva, hogy jobb és maradandó javatok van. 35Ne veszítsétek hát el bizalmatokat, mert nagy lesz annak a jutalma. 36Béketűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát megtegyétek, s elnyerjétek az ígéretet.

37Mert még egy kis idő
,

s az, aki eljövendő, eljön és nem késik
.

38de ha meghátrál,
a lelkem nem leli benne kedvét
.

39Mi azonban nem vagyunk a meghátrálás gyermekei a romlásra, hanem a hité az élet elnyerésére.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

10,11 Az engesztelés napján (Lev 16,27) a főpap a feláldozott állatok vérével meghintette a Szentek Szentjét. A kivonulás időszakában az áldozatok tetemét a táboron kívül, a templom felépülése után pedig Jeruzsálem falain kívül elégették. Mindez előképe volt Krisztus áldozatának, amely a Kálvária-hegyen, a kapun kívül, Jeruzsálem falain kívül valósult meg.

Előző fejezet Következő fejezet