Keresés a Bibliában

3s aki – mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével –, miután a bűnöktől megtisztulást szerzett, a Fölség jobbján ül a magasságban. (Zsolt 110,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,3 Jézus nagyságát fejezik ki és foglalják össze az ószövetségi idézetek: Isten Fia, Teremtő, Kinyilatkoztató, Üdvözítő.


15Ő a láthatatlan Isten képmása,
és minden teremtmény elsőszülöttje,

KNB SZIT STL BD RUF KG